על המיזם

הבניית ידע בקרב לומדים מפתחת מיומנויות, כישורים ותהליכי חשיבה אשר מאפשרים להם לראות את מקום מגוריהם בראייה רב כיוונית ורב תחומית. כל זאת יוצר בקרב הלומדים זיקה, הערכה ותחושת שייכות אל "הבית שלהם"- קרית ביאליק.
במסגרת לימודי מולדת חברה ואזרחות עוסקים תלמידי כיתות ד' ביישוב באיתור מידע אודות הישוב ממקורות מידע אנושיים, כתובים ואחרים, במטרה להעלות אותם לרשת תוך תהליכי שיח דיגיטליים אודות התוכן ואופן הכתיבה ושימוש בכלים מקוונים מתקדמים.
הרציונל, המטרות ואופן תהליך העבודה מפורטים בדף הראשי ומכאן אתם מתבקשים להיכנס למסע בתוך מאגרי המידע ולהשיב לחידונים שנבנו על ידי בתי הספר.
ברצוני להודות למנחה המחוזית במולדת חברה ואזרחות, הגב' זיוה סטולבוב ותודה מיוחדת לגב' סוזן צעירי על התמיכה והייעוץ.
תודות גם לדר' מירה לאוב המפקחת הכוללת של קרית ביאליק ולגב' עידית אבני, ממונה מחוזית לשילוב התקשוב בחינוך במחוז חיפה, שאיפשרה וכיוונה את המיזם.
מיזם זה התאפשר הודות לשיתוף הפעולה עם עיריית קריית ביאליק ומנהל מחלקת החינוך מר עמי ראובן ומנהלי בתי הספר היסודיים ביישוב.

אריאלה לונברג- מנחה יישובית לשילוב התקשוב בחינוך בקרית ביאליק.

יום שני, 31 במרץ 2008

רציונל המיזם
למידת חקר תוך בניית מאגר מידע חושפת את הלומד למגוון עשיר של מקורות מידע היוצרים סקרנות אינטלקטואלית. מעורבות התלמיד באיסוף המידע בגילוי עצמי ובפתרון בעיות ובמיונו ולא רק בצריכתו, מעניקה משמעות עמוקה ללמידה. בשיטה המשלבת חקר, הדגש מושם על התלמיד עצמו (student centered) ובאיכות המידע אותו הוא מפיק למאגר המשותף של תלמידי שכבת ד' בקרית ביאליק.
הערכת תוצאות המיזם, מתבטאת בהערכת תהליך הלמידה שנעשה על ידי התלמידים על ידי המורות המובילות ובפתרון החידות שיבואו בסיום התהליך. המיזם הוקם על מערכת בלוגים המאפשרת אינטראקטיביות ותגובות של משתתפים ומבקרים.

הנחות יסוד:
גופי הידע מצויים בהשתנות מתמדת ומשום כך חשוב יותר להדגיש את השאלה כיצד לומדים. כלומר הדגשת למידת העקרונות, מיומנויות חשיבה שונות, דרכים לפתרון בעיות ועוד.
הלמידה יעילה יותר ומשמעותית עבור התלמיד כאשר הוא מעורב אישית בתהליך הלמידה ובתכנונה.
למידה בשיטה זו מגבירה את ההנעה של התלמיד ללמוד הודות לחיזוקים שהוא מקבל מעבודה שיתופית ומהעבודה האישית שלו. למידה בשיטה זו מאפשרת העברה של עקרונות והכללה מפעילות אחת לתחומים רבים.

מטרות ויעדי הפרויקט בתחום התוכן: (מולדת חברה ואזרחות לכיתות ד'):
1. טיפוח אהבת הארץ ואכפתיות למתרחש ביישוב קרית ביאליק
2. פיתוח התייחסות של הבנה לצרכי הקבוצות החברתיות השונות וצורכי החברה בכללותה
3. קידום יחס של כבוד, הערכה וסובלנות לחברה הרב תרבותית בישוב
4. עידוד מעורבות חברתית ואזרחית
5. קידום ההתמצאות והתפקוד בסביבה
6. חקר תולדות הישוב תוך בניית מאגר מידע שיתופי
7. הכרת הישוב מבחינת אתרים ומקומות

בתחום המידענות, רציונל ומטרות הפרויקט נובעים מהסטנדרטים לתקשוב ומידענות כדלהלן:
סטנדרט 1- זיהוי הצורך במידע בהתאם ליעד, תכנון וביצוע מהלכים לקראת איתורו.
סטנדרט 2- איתור, ארגון ועיבוד המידע, תוך בחינתו באופן ביקורתי בהתאם ליעד, הסקת מסקנות ויצירת ידע חדש, הצגתו והפצתו.
כל אלה, תוך התייחסות רציפה ל:
סטנדרט 3- התנהגות אתית, אחראית וזהירה ברשת, המבוססת על הכרת החוק, ערכים של מוסר ומודעות לסכנות ברשת.

להלן נושאי העבודה:


 1. תהליך העבודה:
  כל בית ספר מתמקד בנושא שבחר בישיבת הצוות שנערכה ב11.3.08
  המורה מחלקת אותו לתתי נושאים שאותם היא מציגה בפני תלמידי הכיתה (ד').
 2. כל זוג/ שלישייה של תלמידים בוחרים את תת הנושא שאותו יחקרו.
 3. התלמידים חוקרים את הנושא במהלך התקופה שלפני פסח, בחופשת פסח ומגישים את התוצרים למורה בקובצי word (בדואר אלקטרוני או בכל דרך שתבחר)אחרי החג.
 4. המורה בונה את החידון על בסיס המידע שנתנו התלמידים.
 5. סיכומי התלמידים והראיונות עולים לאינטרנט, במטרה ליצור מהם מאגר מידע. לכל בית ספר נפתח בלוג המאחסן את המידע שנאסף ובתוכו קישור לחידון הרלוונטי למאגר המידע.
 6. במהלך שבועיים שמתחילים בתאריך ה3 ליוני כל תלמידי שכבת ד' בקרית ביאליק מכל בתי הספר נכנסים לכל הבלוגים ועונים על החידונים – תוך הזדהות בשמם ובשם בית ספר.
 7. הצוות בודק את החידונים ומעביר את התשובות לבתי הספר.
 8. התאריך האחרון לכניסה לחידון - ה- 17.6.08.
 9. כל בתי הספר מקבלים תעודות השתתפות בפרויקט מטעם משרד החינוך ועיריית קרית ביאליק.

בהצלחה!!
זר תודות לציפי גולן מזכירת בית ספר "נעורים" בקרית ביאליק ולמשה גולן, על האישור להשתמש בצילומיהם היפים.

אין תגובות: